Nieobecności

Małgorzata Łoś-Krężlewicz – 15.04-12.05.2021

Józef Witold Buszek, Olga Bolanowska, Natalia Podolskaya, Agata Stojewska – w związku z przeprowadzanymi egzaminami dyplomowymi zajęcia w dniach od 27.04-29.04 nie odbędą się.