Nieobecności

Olga Bolanowska – 11.10.2021 (nieobecność do 16.15)

Irena Bołoz – 11.10.2021-15.10.2021

Marek Hnatkiewicz – 11.10.2021-16.10.2021

Katarzyna Piórkowska – 12.10.2021-15.10.2021

Agata Stojewska – 12.10.2021

Zbigniew Szewczyk – 12.10.2021

Cecylia Wojdyło – 12.10.2021