Nieobecności


Nieobecności nauczycieli:

 

Katarzyna Główczyk 17.03.2020-15.04.2020

Aneta Gromala 15.03.2020-31.03.2020

Monika Miechurska 13.03.2020-24.04.2020

Katarzyna Piórkowska 17.03.2020-27.03.2020