Nieobecności


Nieobecności nauczycieli:

 

Krzysztof Michalik 12.02.2021-25.02.2021

Ewa Walczyńska 22.02.2021-27.02.2021