Presov


 

 

13 kwietnia 2007 r. odbył się koncert uczniów naszej szkoły w zaprzyjaźnionej Zakladnej Umeleckiej Skole w mieście Presov (Słowacja).


W koncercie udział wzięli:
Roksana Florczyk - klasa fortepianu mgr Eweliny Szary
Michał Żelasko - klasa klarnetu mgr Józefa Józefiaka
Szczepan Jasiński - klasa oboju mgr Leszka Łopalewskiego

oraz uczniowie klasy akordeonu mgr Marka Hnatkiewicza:
Anna Żelasko
Karol Grzeszczuk
Marcin SzewczykAkompaniowała mgr Marzena Popławska. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze.

 

 


* * *

 

 

Dnia 29 pazdziernika 2006 r, na zaproszenie Zakladnej Umeleckiej Skoli z Presova grupa nauczycieli oraz orkiestra II st. udała się na Europejskie Spotkanie Muzyków.

Inauguracją tego muzycznego dialogu był koncert uczniów słowackiej szkoły oraz występ naszej orkiestry pod dyrekcją Stanislawa Welanyka, z solistką Aleksandrą Świgut z klasy fortepianu doc. Marioli Cieniawy.

Następnego dnia zaczęła się debata na temat współpracy kulturalnej krajów grupy wyszehradzkiej, w ramach projektu Unii Europejskiej.

Po wstępnych dyskusjach bardziej szczegółowe plany omawiane były w poszczególnych sekcjach.

Równiez przyjacielską rozmowę przeprowadzono z Prezydentem miasta Presova w murach ratusza miejskiego.

Naszą szkołę reprezentowali:
dyr. J.W. Buszek, dyr.K.Kierzkowska, dyr. L. Mirek, mgr St.Welanyk, mgr K. Biel, mgr M. Hnatkiewicz, mgr E.Szary, mgr K. Michalik, mgr W. Wróbel, mgr M. Pikuła i mgr D.Lipień.