Aktualności


2012-05-07 14:11:57

Warsztaty rytmiczne

 

14 marca 2012 r. w PSM I i II st. im. F Chopina w Nowym Sączu odbyły się warsztaty rytmiczne w zakresie Metodyki prowadzenia zajęć rytmiki w nauczaniu początkowym.
            Zaproszenie szkoły i Sekcji Przedmiotów Teoretycznych do poprowadzenia warsztatów przyjęła pani mgr Mag­da­lena Wajzner-Barska - kierownik Wydziału Rytmiki w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie oraz asystent w Międzywydziałowym Zakładzie Fortepianu Ogólnego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

 W_0005.jpg

 

W_0010.jpg

 

Szkolenie adresowane było głównie do nauczycieli rytmiki i kształcenia słuchu w klasach I - III. Spotkanie rozpoczęło się wykładem wprowadzającym, w którym udział wzięły nauczycielki rytmiki - również z filii szkoły w Szalowej i w Krynicy, a także osoby zainteresowane.

 

W_0001.jpg

 

W_0006.jpg

 

W_0007.jpg

 

W_0008.jpg

 

Lekcja pokazowa była drugim – głównym etapem warsztatów. Miała charakter otwarty
i prowadzona była w kl. I dz. w grupie mgr Danuty Burzyńskiej-Majerskiej, gdzie do współpracy zaproszono też dzieci z filii w Szalowej. Lekcja ta była prezentacją praktycznych sposobów realizacji założeń metody Emila Jaques – Dalcroze’a i jednocześnie podstawą do rozmów podczas konsultacji metodycznej, gdzie nauczyciele dzielili się swoimi uwagami,
pytaniami i pomysłami.

 

W_0004.jpg

 

W_0002.jpg

 

Konsultację metodyczną stanowił wykład składający się z omówienia poszczególnych ogniw lekcji rytmiki oraz zapoznania nauczycielek z nowymi metodami i sposobami nauczania tego przedmiotu w klasach I - III. Treści wykładu dostarczyły wiele cennych wskazówek nie tylko dotyczących prowadzenia zajęć, ale także ich organizacji, min. warunków lokalowych czy pomocy dydaktycznych.

 

W_0003.jpg

 

W_0011.jpg

 

Warsztaty rytmiczne miały też swoją praktyczną stronę – nauczyciele mogli dowiedzieć się, za jaką cenę i gdzie warto kupić instrumenty, jak niewielkim kosztem zorganizować swój warsztat pracy itp. Dla młodszych nauczycieli szczególnie ważne było zasięgnięcie opinii w sprawie oczekiwań, jakie kierowane są do nich ze strony rodziców, nauczycieli instrumentalistów czy samych uczniów. Obok wiedzy związanej z kształtowaniem procesu nauczania wspomniane zostało zagadnienie umiejętnego budowania relacji pomiędzy wszystkimi członkami szkolnej społeczności.

Obecność mgr M. Wajzner- Barskiej była także okazją do przedyskutowania tematu sześciolatków w szkole muzycznej. Nie zabrakło pytań o zmiany w podstawie programowej
i wymaganiach edukacyjnych.

Celem przeprowadzonych warsztatów było dzielenie się własnymi doświadczeniami zawodowymi i poznanie nowych, innych doświadczeń. Cel został osiągnięty.

 

W_0009.jpg

 

W_0012.jpg

 

W_0013.jpg

 

 « Powrót