Aktualności


2020-11-12 11:53:17

Temat: Polskie tańce narodowe

 

Skarbnicą kultury każdego kraju jest jej folklor. Pieśni i tańce ludowe często nie są  notowane w zapisie nutowym. Twórcą ich jest bezimienny lud, przekazywane są z pokolenia na pokolenie za pomocą tradycji ustnej. Utwory ludowe są często inspiracją dla kompozytorów. W twórczości nawiązują oni do „swoich korzeni”, czyli do pieśni i tańców ludowych; w kompozycjach cytują zasłyszane melodie, stosują grupy rytmiczne charakterystyczne dla poszczególnych tańców. Takie twórcze opracowanie urytmizowanej melodii nosi nazwę stylizacji. 

 

Utwory stylizowane nie służą do tańczenia. Kompozytor stosuje bowiem przyśpieszenia, zwolnienia melodii zależnie od własnej inwencji twórczej i potrzeby przekazania właściwego wyrazu artystycznego utworu.

 

Istnieją następujące polskie tańce ludowe: polonez, krakowiak, mazur, kujawiak i oberek. Nazywane są one polskimi tańcami narodowymi. Każdy z nich posiada własne cechy charakterystyczne.

 

1. POLONEZ

- jest tańcem staropolskim o charakterze korowodowym. Prototypem właściwego poloneza był taniec o nazwie pieszy lub chmielowy, który powstał w XVII wieku z obrzędowych tańców weselnych. Od grupy tych tańców oderwał się na początku XVIII wieku i otrzymał wtedy nazwę tańca polskiego. Wykonywany był wówczas w dworkach szlacheckich, a pod koniec wieku zaczął nazywany być polonezem.Taniec ten posiada charakter dostojny i uroczysty. Jego tempo jest umiarkowane, metrum 3/4.

 

https://www.youtube.com/watch?v=UIggL_5tpfY

 

2. TAŃCE TYPU MAZUROWEGO

 

- KUJAWIAK

Nazwę przyjął od regionu z jakiego pochodzi. Ma wolne tempo i metrum , na ogół tonację molową, liczne powtórki melodii i tekstu oraz majestatyczny charakter.

 

https://www.youtube.com/watch?v=0J-mrLUaEzE

 

- MAZUR

To taniec popularny na Mazowszu; jest pełnym temperamentu tańcem o szybkim tempie, w metrum ; akcenty są nieregularnie rozmieszczone w obrębie taktu

 

https://www.youtube.com/watch?v=kUMnvSnKnpo

 

- OBEREK

Nazwa pochodzi od charakterystycznych figur obrotowych; jest tańcem wirowym, lekkim, w tempie bardzo szybkim, w takcie  i z figuracyjną melodyką.

 

https://www.youtube.com/watch?v=biKJ1DmztvA

- MAZUREK

- jest wyłącznie tańcem stylizowanym !!!!!!!!!!! Opiera się na opisanych wyżej tańcach ludowych typu mazurowego. Zwykle posiada formę ABA, tak, że często skrajne części opierają się na tym samym wzorze tanecznym, środkowa na innym.

 

https://www.youtube.com/watch?v=-dvbiz7iXe4

3. KRAKOWIAK

 

To ludowy taniec ziemi krakowskiej; jego typowe cechy to: szybkie tempo, metrum  i częste synkopy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cnq-Ji2rXK4

https://www.youtube.com/watch?v=w-u58O8IRxA

Zadanie domowe – odpowiedz na pytania:

 

1. Który z polskich tańców narodowych posiada metrum dwudzielne?

2. Czym różni się taniec użytkowy od stylizowanego?

3. Cechy jakiego polskiego tańca narodowego posiada kolęda „Bóg się rodzi”?« Powrót