Aktualności


2020-11-02 11:46:35

Temat: Tańce

 


Taniec towarzyszy człowiekowi od czasów najdawniejszych aż do dziś. W tokurozwoju wykształciły się najrozmaitsze rodzaje tańców związane z pracączłowieka, jego wierzeniami, obrzędami (np. tańce magiczne, weselne), a także tańce związane z określonymi grupami społecznymi (np. tańce wiejskie,miejskie, dworskie) oraz różnymi regionami geograficznymi (np. tańce polskie,rosyjskie, francuskie, niemieckie…).

 

Taniec składa się z dwóch czynników:

- choreotechniki – tj. uregulowany ruch rąk, nóg, ciała

- muzyki.

 

W tańcu najważniejszą rolę spełnia rytmika, związane z nią metrum orazagogika. Każdy taniec cechuje określony rodzaj taktu, tempa i specyficzneugrupowanie rytmiczne.

 

Wyróżniamy dwa rodzaje tańców:

1) użytkowe (towarzyskie) – służące do tańczenia

2) stylizowane – są utworami artystycznymi, przeznaczonymi do słuchania,dla których wzorem są tańce użytkowe.

 

 

TAŃCE CHARAKTERYSTYCZNE
Są to utwory będące wyłącznie pomysłem kompozytora, a nie są wzorowanena ludowych tańcach użytkowych. Wchodzą one najczęściej w obręb większychdzieł, np. opery, baletu, suity, dlatego ich charakter wynika z treści danegoutworu. Występują pod nazwą taniec albo posiadają specjalne tytuły, np. Taniec z szablami z baletu Gajane A. Chaczaturiana.

https://www.youtube.com/watch?v=aNh2wtSM8yk« Powrót