Aktualności


2020-10-26 17:11:40

Temat: Muzyka wokalna – solowa muzyka wokalna


Muzyka wokalna wykonywana jest przez głos ludzki, który stanowi naturalnyinstrument muzyczny. Źródłem powstającego dźwięku są struny głosowe.Wysokość dźwięku zależy od długości i właściwej pracy (stopnia naprężenia)strun głosowych.Ze względu na różną długość strun głosowych istnieje podział głosów na:żeńskie, męskie i chłopięce. Oprócz tego mamy także podział wewnętrzny:głosy koloraturowe, liryczne i dramatyczne. Koloratura charakteryzuje sięjasnym brzmieniem, niewielką siłą brzmienia i dużą ruchliwością, głosy lirycznemają jasne brzmienie, średnią siłę, ale znaczenie mniejszą ruchliwość, adramatyczne posiadają małą ruchliwość i ciemne brzmienie.

 

GŁOSY ŻEŃSKIE
Do głosów żeńskich należą:a) sopran,b) mezzosopran,c) alt,d) kontralt.SOPRAN (z jęz. włoskiego soprano) jest najwyższy głosem żeńskim, o skali wprzybliżeniu od h do e3. Istnieje sopran koloraturowy, liryczny idramatyczny. Kompozytorzy często powierzają temu głosowi partię solowąw swoich utworach. W wielu dziełach operowych główna bohaterka towłaśnie solistka o tej barwie głosu.

https://www.youtube.com/watch?v=cvZxHwxQ118

 

MEZZOSOPRAN

(wym. meccosopran; z języka włoskiego oznacza:mezzo=pół, soprano=sopran). Jest to głos niższy od sopranu, istnieją dwiejego odmiany: mezzosopran liryczny i dramatyczny. Kompozytorzy częstopiszą utwory na ten rodzaj głosu.https://www.youtube.com/watch?v=EseMHr6VEM0
ALT ( z języka włoskiego alto; z języka łacińskiego altus= głęboki) to niskigłos kobiecy. Posiada skalę w przybliżeniu od f do e2.

https://www.youtube.com/watch?v=5Ku7uIpJ_Tg


KONTRALT (z języka włoskiego contralto) jest najniższym głosem kobiecym,o skali w przybliżeniu od c do c2. Kontralt to głos żeński najrzadziejwystępujący w naturze.

https://www.youtube.com/watch?v=Yjbo0d8HtUY


Na następnych zajęciach zapoznamy się z głosami solowymi męskimi.« Powrót