Aktualności


2020-05-25 08:04:11

 

  1. Od poniedziałku 25 maja b.r. istnieje możliwość odbywania prób z akompaniatorem w auli szkoły i w sali kameralnej. Termin prób należy uzgodnić z nauczycielem przedmiotu głównego, a nauczyciel zobowiązany jest zgłosić termin próby do grafiku w sekretariacie szkoły. Obowiązują wszelkie rygory sanitarne. W Sali mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

 

  1. Egzaminy dyplomowe w części teoretycznej z Historii muzyki z literaturą muzyczną odbędą się w dniach 3 i 4 czerwca b.r. od godz. 9:00 wg porządku ustalonego przez egzaminatora. Obowiązują wszelkie rygory sanitarne. Wejście do szkoły w maseczkach, bezpośrednio do auli od strony wjazdu na parking szkoły. Na egzamin należy wchodzić pojedynczo, nie będzie możliwości gromadzenia się w grupach (np. wspólnego oczekiwania na egzamin czy wspólnego posiłku).

 

 

  1. W dniu egzaminu należy dostarczyć 2 fotografie (o wymiarach 37 x 52 mm) do dyplomu ukończenia szkoły oraz zwrócić wypożyczone nuty i książki do biblioteki szkolnej i uzupełnić karty obiegowe.


« Powrót