Aktualności


2019-12-06 14:02:13

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu jest współorganizatorem Przesłuchań Regionalnych Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia, które odbędą się w dniach 16 – 18 marca 2020 roku. Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@psm.nowysacz.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2020 roku.

 

Z uwagi na przewidywaną ilość uczestników uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń składających się z następujących elementów:

- karty zgłoszeniowej – format  .jpg lub .pdf (skan)

- karty punktacyjnej – w zakresie danych ucznia, nauczyciela/szkoły i wykonywanego programu –  uwaga: wyłącznie format.doc

 

Uprzejmie prosimy o kompletne i czytelne wypełnianie w/w dokumentów.« Powrót