Aktualności


2016-08-30 12:47:15

Wykaz zajęć zbiorowych w roku szkolnym 2016/2017.

Szkoła I st. Cykl 6-letni  (dziecięcy) rok szk. 2016/2017


kl. I   – Kształcenie słuchu gr. A – p. Magdalena Kawałekgr. B – p. Danuta Burzyńska-Majerska
– Rytmika gr. A – p. Magdalena Kawałekgr. B – p. Danuta Burzyńska-Majerska

kl. II  – Kształcenie słuchu gr. A i B  – p. Danuta Murzyńska-Majerska
– Rytmika gr. A i B  – p. Danuta Murzyńska-Majerska

 

kl. III – Kształcenie słuchu gr. A i B  – p. Magdalena Kawałek
– Rytmika gr. A i B  – p. Magdalena Kawałek 

kl. IV – Kształcenie słuchu gr. A i B  – p. Marzena Pikuła
– Audycje muzyczne gr. A i B  – p. Olga Bolanowska

 

kl. V  – Kształcenie słuchu – p. Katarzyna Piórkowska
– Audycje muzyczne – p. Olga Bolanowska     

 

kl. VI – Kształcenie słuchu gr. A i B – p. Marzena Pikuła
– Audycje muzyczne gr. A i B – p. Olga Bolanowska     

chór / orkiestra / zespół  – 3 lata (kl. IV-VI dz. i  II-IV md.)Chór – p. Marzena Pikuła, Orkiestra – p. Maria Biel.

 


Szkoła I st. Cykl 4-letni (młodzieżowy) rok szk. 2016/2017

kl. I   – Kształcenie słuchu – p. Marzena Pikuła

kl. II – Kształcenie słuchu gr. A i B – p. Maria Biel
– Audycje muzyczne gr. A i B – p. Olga Bolanowska

kl. III – Kształcenie słuchu – p. Katarzyna Piórkowska
– Audycje muzyczne – p. Olga Bolanowska     

kl. IV – Kształcenie słuchu – p. Katarzyna Piórkowska
– Audycje muzyczne – p. Olga Bolanowska     

 

 

Szkoła II st., Wydział Instrumentalny rok szk. 2016/2017

kl. I – Kształcenie słuchu gr. A – p. Maria Bielgr. B – p. Maria Bielgr. C – p. Maria Biel       

 – Zasady muzyki z elementami edycji nut gr. A – p. Maria Bielgr. B – p. Maria Biel
– Literatura muzyczna gr. A – p. Olga Bolanowskagr. B – p. Olga Bolanowska

kl. II – Kształcenie słuchu gr. A – p. Agata Stoje wskagr. B – p. Maria Bielgr. C – p. Monika Adamczyk
– Zasady muzyki z elementami edycji nut  gr. A – p. Agata Stojewskagr. B – p. Olga Bolanowska
– Literatura muzyczna gr. A i B – p. Olga Bolanowska

kl. III – Kształcenie słuchu gr. A – p. Agata Stojewskagr. B i C – p. Monika Adamczyk
– Harmonia gr. A – p. Agata Stojewskagr. B i C – p. Stanisław Welanyk
– Historia muzyki z literat., gr. A i B – p. Monika Adamczyk

kl. IV – Kształcenie słuchu gr. A – p. Agata Stojewskagr. B – p. Maria Biel
– Harmonia gr. A – p. Agata Stojewskagr. B – p. Monika Adamczyk
– Historia muzyki z lit., gr. A i B – p. Olga Bolanowska

 

kl. V – Kształcenie słuchu gr. A – p. Agata Stojewskagr. B – p. Monika Adamczyk – Harmonia gr. A i B – p. Monika Adamczyk
– Historia muzyki z lit., – p. Monika Adamczyk
– Formy muzyczne – p. Stanisław Welanyk

kl. VI – Kształcenie słuchu – p. Agata Stojewska– Historia muzyki z lit., – p. Katarzyna Piórkowska– Formy muzyczne – p. Katarzyna Piórkowska

Na wydz. Instrumentalnym do zaliczenia 3 lata chóru lub orkiestry – kl. III-V, II st.Chór – p. Marzena Pikuła, Orkiestra – p. dr Stanisław Welanyk.

 


Szkoła II st., Wydział Wokalny rok szk. 2016/2017

kl. I – Kształcenie słuchu – p. Marzena Pikuła
– Zasady muz. z elem. edycji nut – p. Katarzyna Piórkowska
– Czytanie nut głosem –  p. Marzena Pikuła
– Historia muzyki z literaturą –  p. Katarzyna Piórkowska
– Ruch sceniczny –  p. Magdalena Kawałek 
– Dykcja i recytacja –  p. Anna Wilk

kl. II – Kształcenie słuchu – p. Maria Biel 
– Zasady muzyki z elem. edycji nut – p. Olga Bolanowska
– Czytanie nut głosem – p. Marzena Pikuła
– Harmonia – p. Monika Adamczyk
– Historia muzyki z lit. – p. Olga Bolanowska
– Ruch sceniczny – p. Magdalena Kawałek
– Dykcja i recytacja – p. Anna Wilk
– Zespół wokalny – p. Andrzej Citak

kl. III – Kształcenie słuchu – p. Marzena Pikuła
– Czytanie nut głosem – p. Marzena Pikuła
– Harmonia – p. Stanisław Welanyk
– Historia muzyki z lit. – p. Olga Bolanowska
– Formy muzyczne – p. Stanisław Welanyk
– Zespół wokalny – p. Andrzej Citak

 

kl. IV – Kształcenie słuchu – p. Marzena Pikuła 
– Czytanie nut głosem – p. Marzena Pikuła
– Historia muzyki z lit. – p. Olga Bolanowska
– Formy muzyczne – p. Stanisław Welanyk
– Zespół wokalny – p. Andrzej Citak

Na wydz. Wokalnym do zaliczenia rok chóru – kl. III (lub II).« Powrót