Aktualności


2015-04-09 12:29:24

Międzyszkolne warsztaty rytmiczne.

 

26-27 stycznia 2015 r. w PSM I i II st. im. F. Chopina w Nowym Sączu zorganizowane zostały Międzyszkolne Warsztaty Rytmiczne, których tematyka dotyczyła metodyki nauczania rytmiki z kształceniem słuchu oraz zespołów rytmicznych w klasach I – III cyklu 6-letniego w szkołach muzycznych I stopnia. Tym razem do poprowadzenia warsztatów została zaproszona pani mgr Joanna Tomkowska – nauczyciel dyplomowany PSM I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie, którą powitał otwierający spotkanie w Nowym Sączu dyrektor szkoły Józef Witold Buszek.

 

war1.jpg

 

Joanna Tomkowska – rytmiczna, ekspert MEN do spraw awansu zawodowego, autorka seminariów metodycznych dla nauczycieli, projektów choreograficznych oraz opublikowanych w 2014 r. „Materiałów pomocniczych dla nauczycieli rytmiki z kształceniem słuchu”. Jest również współautorką nowych programów nauczania z zakresu rytmiki z kształceniem słuchu oraz zespołów rytmicznych.

 

war2.jpg

 

/war5.jpg

 

Organizator warsztatów – Sekcja Przedmiotów Teoretycznych PSM I i II st. im. F. Chopina w N. Sączu – stworzył możliwość czynnego uczestnictwa w szkoleniu dla nauczycielek rymiki z innych szkół regionu. Propozycja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego dowodem była obecność kadry pedagogiczej z kilkunastu szkół Małopolski.

 

war3.jpg

 

W ciągu kilku godzin warsztatów pani Joanna Tomkowska przekazała zgromadzonym nauczycielom podstawowe informacje dotyczące zmian w zreformowanym szkolnictwie artystycznym. Zaproponowała własne przemyślenia metodyczne w formie atrakcyjnych zabaw, ćwiczeń, tańców, piosenek z wykorzystaniem instrumentów Orffa oraz rekwizytów i odpowiednio dobranej muzyki. Tematyka warsztatów skupiona była wokół najważniejszej zasady Emila Jaques Dalcroze’a – „nie tyle wiem, co odczuwam”. Pani Tomkowska doskonale pokazała korelację rytmiki z kształceniem słuchu oraz kształcenia słuchu z zespołem rytmicznym jako dopełnienie wiedzy i umiejętności w procesie nauczania naszych najmłodszych uczniów.

 

war4.jpg

 

war6.jpg

 

Podczas przerwy pomiędzy zajęciami dla nauczycieli a lekcjami pokazowymi, spotkanie przy kawie stało się okazją do wymiany doświadczeń, poglądów i wrażeń z niezwykle ciekawych zajęć prowadzonych przez panią Tomkowską.

 

war7.jpg

 

war8.jpg

 

Kolejnym etapem warsztatów były otwarte lekcje z dziećmi, które na co dzień uczą się pod kierunkiem mgr Magdaleny Kawałek oraz mgr Danuty Burzyńskiej-Majerskiej w PSM w Nowym Sączu oraz filii w Krynicy. Lekcje rytmiki z kształceniem słuchu oraz zespołu rytmicznego były prezentacją praktycznych scenariuszy lekcji Joanny Tomkowskiej, zawierających nowatorskie sposoby realizacji założeń metody Emila Jaques – Dalcroze’a.

 

war10.jpg

 

war11.jpg

 

war14.jpg

 

Zajęcia dostarczyły nauczycielom wiele cennych wskazówek dotyczących prowadzenia zajęć zgodnie z wchodzącą do szkół reformą, autorskich metod pracy i sposobów nauczania, planu organizacji lekcji oraz wykorzystywania ciekawych pomocy dydaktycznych. Efekty zastosowania pomysłów prowadzącej można było zauważyć, obserwując dzieci. Te, bardzo entuzjastycznie reagowały na proponowane zabawy i ćwiczenia, a przyjazna atmosfera podczas zajęć wzmacniała poczucie ich bezpieczeństwa i motywowała do nowych zadań.

 

war9.jpg

 

war12.jpg

 

war13.jpg

 

Punktem wieńczącym warsztaty rytmiczne była audycja Magdaleny Kawałek pt. „ Rytmiczne drobiazgi dla małych i dużych”, przygotowana przy współpracy nauczycielek Moniki Adamczyk i Katarzyny Piórkowskiej. Zaprezentowane interpretacje ruchowe w wykonaniu uczniów szkoły I st., a także uczniów Wydz. Wokalnego szkoły II st., były ukłonem w stronę pani Joanny Tomkowskiej – wykonano m.in. konony i piosenki przez nią proponowane, a opracowane przez panią Magdalenę Kawałek. Audycja miała na celu także przekazanie idei Dalcroze’a dotyczącej interpretacji ruchowych piosenek, kanonów i utworów muzycznych, a także eksperymentalnego połączenia zespołów rytmicznych uczniów szkoły I st. z młodzieżą szkoły II st., kombinacji klasyki i jazzu. Koncert prowadziła Katarzyna Piórkowska.

 

war15.jpg

 

war16.jpg

 

war17.jpg

 

Warsztaty rytmiczne przeprowadzone przez Joannę Tomkowską stały się inspiracją dla nauczycielek do poszukiwania ciekawych rozwiązań metodycznych niezbędnych do pracy z dziećmi, źródłem pozytywnego podejścia do nowych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych, a przede wszystkim szansą odnalezienia własnej drogi pedagogiczno – artystycznej dzielonej z najmłodszymi.

 

war18.jpg« Powrót