Zajęcia z Olgą Bolanowską.

Klasa 4A

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDliY2ZhNTMtZTg0My00OWQwLTgyMzMtZmVkZTVlOWFhYjZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

KLasa 4B

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzYwMzU2NTgtZTAzZS00Y2VhLTg4NWMtZjIzODlmMmQzYjIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 5A

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJmMWYzZjgtYTFkMS00YmRkLWE1NzEtNTNhMzg3NTlhYTcx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 5B

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdjMjc0MDEtNzdmNS00MmUwLTgyOGItMWUyZWVmNjhkMzdj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 6dz

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjZlOGYyODQtZTU2OC00YmE3LTg2ODEtMWYxNjk5MDE1Mjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa II md

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDllMWNiNzctYzM5ZS00ZjgxLWFhYTMtNDQyMzhiMDQ1MjBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa IVmd

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhmZmJhYWMtNjJjMi00YTcyLWE0YmMtZWI0NWFiMzVmYjVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa IC

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFmYTA0YWQtNTNmOS00ZjUxLWE3NDktODhmZWVmMWFmOTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa IB

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFhMTIyOGUtYWMwOS00NjBiLTkxMDctZDc4YzMyYWU2MjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa IIA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTJmMDBiYzQtZTAwYS00ZjdjLTg3MTktODZhNjU2NGRkNTg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa IIB

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmUzYTBlYjctNTdjZC00YTgyLTkyOGEtNTRjMjczODg4NTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa IIwok

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI0ZDE5OTYtYjQ4ZS00NGQyLWJmOTAtOWUxY2U5OWI2ZTEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa IVA

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGVlNDNmODMtNTA2MS00ZGQxLTkxM2ItZGQ2N2YyYWFjNzcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa IVB

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM0MGY5YjUtYmQzNy00NDZjLWI4OWYtODQ4YzA4NjA0YTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa 5A

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI1MTFjMmMtZWQ2OC00MjQxLWFhMTAtMzU5Y2NkNzFhNmIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Klasa VB

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzZhMDE4YWUtODc0MC00NWJlLTgwYjMtMWYzYjMxYmFkMTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259d53243-aea3-492d-b84f-aa7c38bf6186%22%2c%22Oid%22%3a%225c77927a-f79e-47c4-b54b-d87e05ac04c4%22%7d

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *